روزنامه ها و اخبار گواتمالا

روزنامه ها از گواتمالا. در اینجا یک انتخاب از مهم ترین روزنامه های آنلاین از گواتمالا است. من این روزنامه ها به دلیل پوشش خبری آنها از سیاست، اقتصاد، جامعه و امور بین المللی را انتخاب کرده اند. روزنامه رایگان برای دسترسی آنلاین عبارتند از: