آینده


به من کمک کن بهترین شاخص کیفیت روزنامه آنلاین ساخت

من باور دارم که یک سرویس مانند این باید آسان برای استفاده می شود، یک طراحی حرفه ای و در بهترین شرایط ممکن در مورد ایمنی، سرعت و در دسترس میزبانی. من می خواهم وجود دارد، اما گران است. لطفا در نظر به لینک به www.newspaperindex.com، نشانه سایت، به دوستان خود، بازدید از حامیان مالی و یا به من پیشنهاد ارسال به چگونه سایت را می توان بهبود یافته است.

روزنامه نگار آزاد، هانس هنریک لیختنبرگ
www.newspaperindex.com
hh@newspaperindex.com

وب سایت های دیگر من حفظ:

Searchenginesindex.com - یک لیست از تمام موتورهای جستجوی عمده در هر کشور

Holybooks.com - کتاب معنوی رایگان برای دانلود در متن کامل