چرا

اول از همه من یک روزنامه نگار از آنجا که هستم

من این سایت به عنوان یک ابزار در کار روزانه من ساخت. کار در سال 2004. آغاز شده در حال جستجو برای یک پایگاه داده در سراسر جهان بسیاری از رسانه های اغلب، در حالی که کار در داستان. برخی از من پیدا شده است هدف بسیاری از پروژه های ندار به طور یکسان تمرکز خود را بر کلی اخبار، سیاست، اقتصاد و غیره نگهداری متاسفانه هدف شامل منابع خبری از کیفیت پایین و وب سایت ها با رسانه های بسیار تخصصی. و بدترین های، لینک-اند-شده شکسته یا سخت به خاطر داشته باشید آدرس-اند-بوده است.

من به سادگی می خواهید برای انجام بهتر به ارائه که به شما دسترسی آسان به منابع خبری ملی و روزانه به روز شده عمده از سراسر جهان، که آیا شما روزنامه نگار، محقق، طراح رسانه های آنلاین، مسافر نگران و یا دانش آموز می باشد.