Xornais en todos os países do mundo Austria

Xornais austríacos: Aquí está a lista dos xornais máis importantes de Austria. Todos os xornais austríacos na lista son escollidos polo seu foco en noticias diarias, ea súa cobertura da política, debate e desenvolvemento social nacional e internacional. Sabía que o primeiro xornal publicado en Austria en 1605? 72,7% da poboación en Austria ler xornais a diario.