Xornais en todos os países do mundo Bulgaria

Xornais búlgaros: Lista dos máis influentes xornais de Bulgaria. Estes xornais son escollidos polo seu foco na sociedade, a política e debates con ambos unha perspectiva búlgara e internacional. Todos os xornais son libres para acceder en liña, e eu creo que a lista lle vai dar unha visión xeral de noticias actuais visto desde unha perspectiva búlgara. Aquí está a miña lista de fontes de noticias máis importantes de Bulgaria: