Xornais en todos os países do mundo Exipto

Xornais de Exipto: A lista está composta polos máis importantes xornais en Exipto, que escribe sobre a sociedade, a economía, a política e debate cunha perspectiva nacional e internacional. Os xornais son libres para acceder en liña, a maioría deles son en árabe, pero algúns deles teñen versións en inglés. En Exipto, máis de 4 millóns de xornais publícanse todos os días. Aquí é a nosa selección dos xornais exipcios máis significativas: