Xornais en todos os países do mundo Gana

Xornais en liña dende Gana. Aquí está unha selección dos xornais online máis significativos de Gana. Son escollidos debido á súa cobertura diaria da política, debate e economía no Gana e no exterior. Esta selección de xornais lle dará unha visión xeral actualizada da situación dos asuntos correntes en Gana a partir de fontes máis fiables.