Xornais en todos os países do mundo Irán

Xornais iranianos. Aquí está a miña lista non oficial dos xornais máis importantes de Irán. Os xornais iranianos son publicados principalmente en persa, pero hai tamén xornais en inglés e outros idiomas. Eu escollín estes xornais como o máis significativo debido á súa cobertura de noticias diarias, economía, política e sociedade con perspectivas iranianos e internacionais. Os xornais iranianos son libres para acceder en liña: