Xornais en todos os países do mundo Sahara Occidental

Xornais do Sahara Occidental. Sahara Occidental está entre as máis pobres nacións do mundo. Non hai xornais regulares son publicados no Sahara Occidental, pero varias organizacións internacionais están cubrindo a situación no Sahara Occidental nos seus sitios. Aquí están as fontes de noticias máis importantes que cobren o Sahara Occidental: