Xornais en todos os países do mundo Taxiquistán

Xornais en liña dende Taxiquistán. A liberdade de prensa e liberdade de expresión é garantida pola Constitución, pero as autoridades no Taxiquistán, moitas veces restrinxir esa liberdade na práctica. Aquí está a miña lista de fonte de noticias en liña máis significativo desde Taxiquistán. Eu escollín os xornais en liña por mor da súa cobertura política, finanzas, economía, sociedade e cuestións internacionais. Todos os xornais na lista teñen acceso gratuíto.