Xornais en todos os países do mundo Xapón

Xornais xaponeses: Lista de xornais do Xapón, o que reflicte de forma significativa a sociedade xaponesa. Os xornais cobren temas como: política, economía, debate e noticias xerais no Xapón e internacionalmente. Todos os xornais son libres para ler en Internet. Sabía que as 3 grandes xornais do mundo son publicados en Xapón?