Xornais en todos os países do mundo Xibuti

Noticias do Xibuti. Non Xibutí non ten un regulares xornais en liña. O país é moi pequeno e pobre, pero hai unha serie de xornais internacionais, que escribe sobre a situación política e económica no Djibouti. Aquí está a miña selección dalgúns dos máis fiable destes xornais en liña: