עיתונים וחדשות מן אריתריאה

עיתונים ומקורות חדשות באינטרנט מאריתריאה. הנה הבחירה שלי של העיתונים מקוונים אמינים ביותר מאריתריאה.העיתונים מתעדכנות באופן שוטף ואני בחרתי אותם כי הסיקור שלהם של נושאים כמו פוליטיקה, כלכלה, מימון, חברה ועניינים בינלאומיים.העיתונים מופיעים חופשיים לגשת באופן מקוון.