עיתונים וחדשות מן בורונדי

רשימה של עיתונים מבורונדי: הנה עיתונים החשובים ביותר שכותב על חברה, פוליטיקה ודיון עם פרספקטיבה לאומית ובינלאומית.העיתונים חופשיים לגשת באופן מקוון. שפות רשמיות בבורונדי הן קירונדי וצרפתיים, אבל העיתונים בצרפתית. הנה מבחר של מקורות חדשות המשמעותיים מבורונדי: