עיתונים וחדשות מן בחריין

עיתוני בחריין: הנה רשימה של עיתונים מבחריין. כל העיתונים שברשימה שנבחרו למיקוד שלהם בחדשות, פוליטיקה, ויכוח ופיתוח חברתי ברמה הלאומית ובינלאומי.העיתון הראשון בבחריין היה \"אל Bahrayn\", זה לא פורסם כבר. יש בחריין 12 עיתונים רשמיים. כאן הם החשובים ביותר: