עיתונים וחדשות מן ברזיל

עיתונים ברזילאים.הרשימה מורכבת מהעיתונים החשובים ביותר מברזיל, שכותב על חברה, פוליטיקה ודיון עם השקפה לאומית ובינלאומית. כל העיתונים חופשיים לגשת באופן מקוון. בברזיל יש היסטוריה של עיתונאות עיתון עצמאית ארוכה ויש לו את המדינה רבות עיתונים יומיים ארציים. הנה הרשימה של מקורות חדשות המשמעותיים ביותר מברזיל: