עיתונים וחדשות מן גאורגיה

עיתונים מגאורגיה באזור הקווקז. עיתונים אלה נבחרו כנפוצים ביותר ואמינים בגאורגיה. אני בחרתי אותם כי הסיקור שלהם של חדשות יומיות בגאורגיה, פוליטיקה, כלכלה ויחסים בינלאומיים.העיתונים הגרוזינים ברשימה כל חופשיים לגשת ולקרוא באינטרנט.