עיתונים וחדשות מן גמביה

רשימה של העיתונים החשובים ביותר מגמביה. הנה מבחר של העיתונים החשובים ביותר שפורסמו בגמביה. אני בחרתי עיתונים מקוונים אלה, כי נותן הסקירה הטובה ביותר של אקטואליה, חדשות יומיות, פוליטיקה, כלכלה בגמביה. כל מקורות החדשות חופשיים לגשת באופן מקוון.