עיתונים וחדשות מן דנמרק

עיתונים דניים. דנמרק היה בין המדינות הראשונה שפרסמו עיתונים. \"Berlingske Tidende\" כבר פורסם מאז 1749. הנה הרשימה של עיתונים משמעותיים, יומיים, באינטרנט בדנמרק שמכסה כלכלה, פוליטיקה, חברה וחדשות כלליות שלי. יש עיתונים מקוונים מגישה חופשית למרבית התוכן.