עיתונים וחדשות מן הנציג הדומיניקנית

עיתונים מרפובליקה הדומיניקנית. רשימה של עיתונים חשובים מהרפובליקה הדומיניקנית עם דגש על פוליטיקה, כלכלה, חדשות כלליות ועניינים בינלאומיים ראה מנקודת מבט רפובליקה הדומיניקנית. כל העיתונים ברשימה חופשיים לגשת באופן מקוון.