עיתונים וחדשות מן לוב

עיתונים מלוב. הנה רשימה של מקורות חדשות הלוביים החשובים ביותר. הם נבחרו לכיסוי המעולה שלהם בפוליטיקה, כלכלה וחדשות כלליות.העיתונים מלוב ברשימה חופשיים לגשת באופן מקוון. עיתונות עיתון בלוב היא עצמאית יחסית, ויש לו היסטוריה שחוזרת לעיתון הראשון שיצא לאור בשינה 1827. כל העיתונים ברשימה חופשיים לגשת לאתר: