עיתונים וחדשות מן נפאל

עיתונים מנפאל. זה הבחירה שלי של העיתונים החשובים ביותר, רציניים באינטרנט מנפאל. אני בחרתי עיתונים אלה לכיסוים של נושאים כמו כלכלה, דיון, פוליטיקה ואת תפקידה של נפאל בינלאומי. כל העיתונים ברשימה חופשיים לגשת לאתר: