עיתונים וחדשות מן סהרה המערבית

עיתונים מסהרה המערבית. סהרה המערבית היא בין המדינות העניות ביותר בעולם. אין עיתונים רגילים מתפרסמים בסהרה המערבית, אבל כמה ארגונים בינלאומיים המכסים את המצב בסהרה המערבית באתרי האינטרנט שלהם. הנה מקורות חדשות החשובים ביותר המכסים סהרה המערבית: