עיתונים וחדשות מן סוריה

עיתונים סוריים: הנה רשימה של העיתונים מקוונים הגדולים מסוריה. כל העיתונים מסוריה נשלטים על ידי הממשלה. אין עיתוני אופוזיציה פורסמו מתוך סוריה.לנקודת מבט רחבה יותר, בבקשה למצוא הרשימה שלנו של עיתונים המכסה את האזור הערבי. כל העיתונים שנבחרו מסוריה ניתן לקרוא באינטרנט.