עיתונים וחדשות מן סלובקיה

עיתונים מסלובקיה. רשימה של העיתונים המקוונים הראשיים מסלובקיה. בחרתי עיתונים בגלל הסיקור המערכתי המקצועי של מהדורת חדשות יומיות בסלובקיה, כלכלה, מימון, פוליטיקה, לאומית לעניינים בינלאומיים. העיתונים ברשימה להלן חופשיים לגשת ולקרוא באינטרנט.