עיתונים וחדשות מן ספרד

עיתונים ספרדיים: הנה רשימה רשמית של עיתונים מקוונים החשובים ביותר בספרד. עשיתי רשימה זו כדי לתת לחוקרים, עיתונאים ומעוניינים סקירה אחרת של אקטואליה בספרד. יש העיתונים מתמקדים בחברה, כלכלה, פוליטיקה ודיון בספרד ובעולם.העיתונים הספרדיים ברשימה חופשיים לגשת באופן מקוון.העיתון הגדול ביותר בספרד הוא \"אל פאיס\" עם תפוצה של כ 350.000 עותקים ביום.