עיתונים וחדשות מן עיראק

עיתונים עיראקיים עם החדשות אחרונות על פוליטיקה, כלכלה ויחסי חוץ. יש לי מלוקט ברשימה זו כדי לתת לחוקרים, עיתונאים ומעוניינים סקירה אחרת של העיתונים החשובים ביותר מעיראק. כל העיתונים העיראקיים חופשיים לגשת לאתר: