עיתונים וחדשות מן פרו

חדשות מפרו? הנה הרשימה של העיתונים החשובים ביותר מפרו.העיתונים נבחרו בשל כיסוים המקצועי של המצב הפוליטי בפרו, חדשות כללית, מימון והחברה.העיתונים מקוונים הפרואנים חופשיים לקרוא: