Novine i vijesti iz Zapadna Sahara

Novine iz Zapadne Sahare. Zapadna Sahara je među siromašnim narodima u svijetu. Bez redovite novine objavljuju se u Zapadnoj Sahari, ali nekoliko međunarodnih organizacija pokrivaju situaciju u Zapadnoj Sahari na svojim web stranicama. Ovdje su najvažniji