Թերթեր եւ լուրեր Արեւելյան Թիմոր

Թերթերը ից Արեւելյան Թիմոր. Ահա մի ցանկ է առավել կարեւոր առցանց թերթերը Արեւելյան Թիմոր: Թերթերը են ընտրել իրենց լուսաբանման քաղաքականության, տնտեսության, ֆինանսների, սոցիալական հարցում եւ միջազգային գործերի. Թերթերը կարող են ազատ մուտք գործել եւ կարդալ օ