Թերթեր եւ լուրեր Բերմուդա

Լուրեր Bermuda. Bermuda մի շատ փոքրիկ կղզի ընդամենը մոտ 50.000 բնակիչների. Bermuda ունի երկու օրաթերթ, իսկ որոշ արտասահմանյան թերթեր են գրում այն մասին, որ կղզիներում. Ահա մեր ընտրությունը կարեւորագույն լրատվական աղբյուրներից Bermuda: