Թերթեր եւ լուրեր Կանաչ Հրվանդան

Լուրեր Կաբո - Վերդե. Կաբո - Վերդե ունի միայն կես միլիոն բնակիչներ, եւ մի շատ քիչ լրատվական աղբյուրները. Ահա մեր ընտրությունը կարեւորագույն առցանց թերթերը Կաբո - Վերդե.