Թերթեր եւ լուրեր Սենթ Լուչիա

Թերթերը `Սանկտ Lucia, երկրում Արեւելյան Կարիբյան ծովի: Այն ազգը ունի ընդամենը երկու պարբերաբար թարմացվում լրատվական աղբյուրները: Նրանք երկուսն էլ ազատ են մուտք գործել եւ առցանց թերթերը մատուցում ամենօրյա լուրերը մի շարք թեմաների քաղաքականությունից եւ տնտեսության բիզնեսի եւ միջազգային գործերին: