Թերթեր եւ լուրեր Վատիկան

Թերթերը ից Վատիկանում. Չնայած չափի Վատիկանի, կա մի շարք լրատվական աղբյուրների փոքրիկ երկրում Հռոմում. Նրանք ծառայում են կաթոլիկ հասարակության համաշխարհային հետ Հայաստանի մասին ընթացիկ գործերի է կաթոլիկ եկեղեցու եւ Վատիկանի. Բոլոր թերթերը կարող են ազատ մու