გაზეთები და სიახლეები ესტონეთში

ესტონური გაზეთები. აქ არის ჩამონათვალი ყველაზე მნიშვნელოვანი გაზეთები, ესტონეთის, ყველაზე ჩრდილოეთ ბალტიის შტატები. ესტონეთს აქვს დიდი რაოდენობით დამოუკიდებელი გაზეთები შედარებით რაოდენობის მოსახლეობა. გაზეთები თავისუფალი წვდომის ამჟამად: