გაზეთები და სიახლეები ისლანდიის

ისლანდიური გაზეთებში. აქ არის ჩამონათვალი ყველაზე წაიკითხა და მნიშვნელოვანი გაზეთების ისლანდია. მე არ შერჩეული სიაში იმიტომ გაზეთების გაშუქება პოლიტიკის, ეკონომიკის, ფინანსთა, საზოგადოებისა და საერთაშორისო საქმეთა ისლანდიაში პერსპექტივა. გაზეთები თავისუფალი წვდომის და წაკითხვის ხაზზე.