გაზეთები და სიახლეები ლიბერიის

გაზეთები და სხვა ონლაინ საინფორმაციო წყაროებზე Liberia. აქ არის არაოფიციალური სია ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოცემა ლიბერიის. ლიბერიის კონსტიტუცია უზრუნველყოფს სიტყვის თავისუფლებისა და თავისუფალი პრესა, მაგრამ ეს უფლებები ხშირად შეზღუდულია პრაქტიკაში. ეს გამოცემა ლიბერიის აწვდის ყველაზე ზუსტი ინფორმაცია იმის შესახებ, პოლიტიკის, ეკონომიკის, ფინანსთა, საზოგადოებისა და საერთაშორისო საკითხებში. ლიბერიის გაზეთები სიიდან ყველა თავისუფალი წვდომის და წაიკითხა ონლაინ რეჟიმში.