გაზეთები და სიახლეები რუსეთის

რუსული გაზეთები: სია ეროვნულ გაზეთებში რუსეთში, რაც მნიშვნელოვნად ასახავს რუსეთის საზოგადოებაში. გაზეთები მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა: პოლიტიკის, ეკონომიკის, დებატები და ზოგადი ახალი ამბები რუსეთსა და საერთაშორისო დონეზე. ყველა გაზეთები წაიკითხოთ ინტერნეტში. გამოიყენეთ თარგმანი პროგრამა, თუ არ წაიკითხა რუსული და აირჩიოთ ერთი ინგლისური საინფორმაციო წყაროები რუსეთიდან: