გაზეთები და სიახლეები საქართველოს

გაზეთები საქართველოს კავკასიის რეგიონში. ეს გაზეთები შეირჩა როგორც ყველაზე გავრცელებული და საიმედო საქართველოში. მე შევარჩიეთ, რადგან მათი გაშუქება ყოველდღიური სიახლეები საქართველოში, პოლიტიკის, ეკონომიკის და საგარეო საქმეებში. საქართველოს გაზეთების სია ყველა თავისუფალი წვდომის და წაკითხვის ხაზზე.