გაზეთები და სიახლეები უგანდა

უგანდის გაზეთებში. გაზეთების სია უგანდა ფოკუსირება თემები, როგორიცაა პოლიტიკა, ეკონომიკა, დებატები, საზოგადოებისა და საერთაშორისო საქმეებში. საინფორმაციო წყაროებზე უგანდა შერჩეული, რათა მკვლევარები, ჟურნალისტი და სხვები მიმოხილვა დღევანდელი საინფორმაციო დავინახოთ უგანდური პერსპექტივა. უგანდური გაზეთების სიაში არიან თავისუფალი წვდომის ამჟამად: