გაზეთები და სიახლეები ჩადი

გაზეთები ჩადი. სია შედგება ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი გაზეთების ჩადი ფოკუსირება ეკონომიკა, საზოგადოება, პოლიტიკა და დებატები ეროვნულ და საერთაშორისო მსოფლმხედველობა. ყველა გაზეთები Chad თავისუფალნი არიან ხელმისაწვდომობის ხაზზე. აქ არის ჩვენი სიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი საინფორმაციო წყაროები აფრიკის ქვეყანა: