Весници и вести од Јапонија

Јапонски весници: Листа на весници во Јапонија, со што значително се одразува на јапонското општество. Весниците ги покрие теми како што се: политиката, економијата, дебата и општи вести во Јапонија и на меѓународно ниво. Сите весници се слободни да се прочита на интернет. Дали знаевте дека на 3 најголемите весници во светот се објавени во Јапонија?