Весници и вести од Јордан

Весници од Јордан. Тука е најчитаниот и значајни онлајн весници во Јордан. Тие се слободни за да пристапите на интернет и тие се ажурираат секојдневно. Јас избрав овие Јорданскиот весници поради нивното покривање на економијата, политиката, дебата и општи вести во Јордан и во странство.