Весници и вести од Џибути

Вести од Џибути. Џибути нема редовните онлајн весници. Земјата е многу мала и сиромашна, но постојат и голем број на меѓународни весници, кој пишува за политичката и економската ситуација во Џибути. Овде е мојот избор на некои од најпознатите сигурен на оние кои се онлајн весници: