Весници и вести од Австрија

Австриски весници: Еве листа од најважните весници во Австрија. Сите австриски весници на листата се избрани за нивната фокус на дневни вести, и покривање на политиката, дебата и социјалниот развој на нивните национално и на меѓународно ниво. Дали сте знаеле дека првиот весник беше објавена во Австрија во 1605 година? 72,7% од населението во Австрија читаат весници дневно.