Весници и вести од Боливија

Весници од Боливија: Листата се состои од најважните весници во Боливија, кој пишува за општеството, политиката и дебата со национална и меѓународна перспектива. Сите весници се слободни за да пристапите на интернет. Боливија има осум национални весници и многу локални весници. Боливија има традиција на независен весник новинарство. Тука е нашата селекција на најзначајните боливискиот весници: