Весници и вести од Бугарија

Бугарски весници: Листа од највлијателните весници од Бугарија. Овие весници се избрани за нивната фокус на општеството, политиката и дебати со двете бугарски и интернационална перспектива. Сите весници се слободни за пристап на интернет, и јас верувам дека списокот ќе ви даде преглед на тековната вести што се гледа од бугарска перспектива. Еве ја мојата листа на најзначајните извори на вести од Бугарија: