Весници и вести од Бутан

Весници од Бутан: А изборот на најважните весници од Бутан. Весниците во Бутан се на англиски јазик, но неколку од нив, исто така, во \"џонга\". Сите весници на листата се избрани за нивната фокус на вести, политика, дебата и социјален развој во Бутан и на меѓународно ниво. Тука се најважните извори на вести во Бутан: