Весници и вести од Гана

Онлајн весници од Гана. Ова е избор од најзначајните онлајн весници од Гана. Тие се избрани поради нивната секојдневна покриеност на политиката, дебата и економијата во Гана и во странство. Овој избор на весниците ќе ви даде ажурирани преглед на состојбата на актуелните настани во Гана од најпознатите доверливи извори.