Весници и вести од Египет

Весници од Египет: Листата се состои од најважните весници во Египет, кој пишува за општеството, економијата, политиката и дебата со национална и интернационална перспектива. Весниците се слободен пристап до интернет, повеќето од нив се на арапски, но некои од нив се на англиски верзии. Во Египет повеќе од 4 милиони весници се објавени секој ден. Тука е нашата селекција на најзначајните египетски весници: